دانلود ترجمه مقاله استحکام زنجیره های تامین: چالش ها و فرصت ها – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

استحکام به یک نیاز اساسی در هر سطحی از سلسله مراتب تولید، از سطح فرایند/دستگاه در سیستم و سطوح سازمان گرفته تا سطح زنجیره های تامین و شبکه ها، تبدیل شده است. پیش از تمرکز بر مسائل مرتبط با زنجیره های تامین، در بخش 2 به بررسی مفهوم استحکام در زیست شناسی و در حوزه های مختلف تولید پرداخته ایم. انواع خطرات اصلی زنجیره های تامین و راهبردهای کاهش برخی خطرات اصلی بطور خلاصه در بخش 3 بیان شده است.