دانلود ترجمه مقاله ایجاد شغل و تاثیر اقتصادی انرژی تجدید پذیر در هلند– الزویر 2018

46,000 تومان

توافقنامه پاریس که در دسامبر 2015 در طول COP 21 امضاء گردید افزایش دمای جهان را به 1.5 درجه سانتی گراد در مقایسه با سطح پیش صنعتی محدود می نماید. پانل بین دولتی در خصوص تغییر آب و هوا برآورد می نماید که جهان بیش از 65 درصد بودجه دی اکسید کربن را مورد استفاده قرار داده است همین موضوع اجازه می دهد که در حدود 2 درجه سانتی گراد باقی بماند و جهت باقی ماندن در این حد، خنثی بودن کربن جهانی باید بین 2055 و 2070 حاصل گردد (UNEP، 2014، صفحه. 15).