دانلود ترجمه مقاله یک مدل اقتصادی برای مصرف خانگی انرژی، تولید، ذخیره سازی و تکیه بر انرژی پاک – الزویر 2018

56,000 تومان

استفاده از انرژی خورشیدی در بخش مسکونی ایالات متحده، در طول دو دهه گذشته، به آرامی، اما به طور مداوم به دست آمده است. طبق EIA (2016) تولید انرژی خورشیدی به عنوان یک درصد از تمام انرژی های تجدید پذیر تولید شده در بخش مسکونی از 10 درصد در سال 1994 به 39 درصد در سال 2015 افزایش یافته است که عمدتا به دلیل استفاده از سیستم های فتوولتائیک خورشیدی (PV) نصب شده در خانه ها بوده است.