پرسشنامه امید به زندگی(اشنایدر؛2005)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:1

سوالات:12

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:6

 

15% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9