دانلود ترجمه مقاله نوآوری‌های حسابداری مدیریت در زمان بحران اقتصادی – الزویر 2018

24,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله نوآوری‌های حسابداری مدیریت در زمان بحران اقتصادی – الزویر 2018: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که واحدهای تجاری که بیشتر تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار گرفته‌اند، نسبت به شرکت‌هایی که کمتر تحت تاثیر بوده‌اند، تمایل بیشتری به اتخاذ MAIs و استفاده از آن است. نوآوری‌های حسابداری مدیریت اطلاعات وسیع‌تر و بهتری برای رسیدگی به عدم اطمینانی که بحران اقتصادی ایجاد کرده است، فراهم می‌کند.