دانلود ترجمه مقاله تحول بانکداری آزاد – ۲۰۱۸

12,000 تومان

به منظور بهره مندی حداکثری از کسب و کارهای جدید ایجاد شده، بانک ها باید همزمان خود را در موقعیت تلفیق کننده، تولید کننده و توزیع کننده قرار دهند. بدین ترتیب، آن ها در یک بازار مالی به شدت فرار انعطاف پذیر مانده و می توانند کسب و کارهای B2B و B2C خود را از طریق کانال های تولید و فروش جدید ارتقاء دهند. نقش یک پلت فرم محض مشکل ساز خواهد بود زیرا بدین وسیله بانک ها فقط به مراکزی تبدیل می شوند که به انتقال پول در پس زمینه مشغول بوده در حالی که اشخاص ثالث نگهدارنده روابط با مشتری خواهند بود. این امر باعث تضعیف بانک ها و یا حتی از دست دادن قابلیت های خاص آن ها شده و در نتیجه تهدیدی عظیم به شمار می رود.