دانلود ترجمه مقاله ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

ما در مطالعه حاضر، از آنالیز تکرار استفاده کردیم که برای تحقیقات میان‌رشته‌ای به منظور آنالیز مسئله دوگانگی بهینه‌سازی پورتفولیو با شرایط محدود متعدد ایجاد شد و در مطالعات قبل (۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶) مدنظر قرار گرفت. همچنین یک پورتفولیوی قابل‌اجرا را که تمرکز سرمایه‌گذاری مستعد محدودیت‌های ریسک و بودجه را به حداکثر می‌رساند و همچنین یک پورتفولیو که تمرکز سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند، تعیین کردیم.