دانلود ترجمه مقاله حسابداری و دارایی های نامشهود – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

 هر جا که اطلاعات مالی و حسابداری سنتی نمی ‌تواند دسترسی داشته باشد، انواع دیگر اطلاعات، که از تحلیل دارایی های نامشهود آغاز می ‌شود، ممکن است افشای عناصر حیاتی را تسهیل نماید. آن را یک گزارش از منابع استراتژیک بنامید یا نام دیگری به آن بدهید، اما آن را منتشر کنید. همانطور که در آغاز گفته شد، ما در اقتصادی از نامشهودات مستغرق هستیم. امروزه بیش از همیشه، دارایی های نامشهود ایجاد کنندگان مهم ارزش کسب ‌و کار و یک منبع مزیت رقابتی هستند. باشد که نگذاریم هرگز به فراموشی سپرده شود.