دانلود ترجمه مقاله سیستم اطلاعات حسابداری جدید: یک کاربرد برای مزیت اجتماعی پایه در کشور اسپانیا – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

اِعمال شفافیت در پاسخگویی در مدیریت کمک های اجتماعی همراه با نیاز به پوشش دادن نیازهای اساسی، به هدفی مشترک در سراسر جهان تبدیل شده است. بنابراین، ما یک مزایت اجتماعی پایه (BSAB) را بعنوان یک شاخص جهانی پیشنهاد می کنیم که قادر به تامین حداقل نیازهای زندگی شهروندان است. این مزیت بر مبنای ایده درآمد اولیه، یک کمک فردی جهانی و بی قید و شرط است که شامل پرداخت مبلغ یکسان به هر شهروند می باشد. با این حال، BSAB بر اساس هزینه های برون سپاری برای نیازهای اساسی محاسبه می شود نه درآمد شهروندی.