دانلود ترجمه مقاله نگاهی به آینده مدیریت رمپ آپ – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

امروزه صنعت تولید با چندین چالش بزرگ مواجه است که برخی از آن ها به تازگی ایجاد شده اند؛ برخی دیگر مدت زمان طولانی است که شکل گرفته اند، ولی اخیرا تشدید شده اند. اولا، جهانی شدن هنوز یک چالش مهم برای صنعت تولید است، زیرا هم توانایی تولید ارزان و هم بازارهای جدیدی را ایجاد کرده است [1]. با این حال، در قرن بیست و یکم، جهانی شدن منجر به عدم تعادل در تولید و مصرف جهانی شده است که منجر به شکل گیری بسیاری از بی نظمی های اجتماعی و اقتصادی شده است