دانلود ترجمه مقاله یک مدل پیش آگهی بیماری آلزایمر با تکیه بر اندازه گیری های طولی چندگانه و داده های زمان به رویداد – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

خطرات رو به رشد بهداشت عمومی ناشی از بیماری آلزایمر (AD)، فوریت کشف و ارزیابی نشانگرهای پیش آگهی برای تشخیص زودهنگام بیماری را افزایش داده است. در این راستا، تلاش های زیادی برای ساخت مدل هایی برای پیش بینی AD بوسیله یک مارکر یا ترکیبی از نشانگرهای متعدد اختصاص داده شده است که ناهمگونی را در میان افراد ترسیم می کند و پیشرفت بیماری افراد در معرض خطر را تشخیص می دهد…