دانلود ترجمه مقاله آنالیز سیستماتیک ریسک در بازارهای سهام اسلامی – الزویر ۲۰۱۸

21,000 تومان

تجربی تحلیل ما بر بررسی وابستگی صعودی و نزولی، اثرات خارجی ارزش در معرض خطر و ریسک سیستمیک میان شاخص های سهام اسلامی جهانی و کشوری تمرکز دارد. با توجه به وابستگی دنباله صعودی و نزولی دریافتیم که طبق کاپیولاهای دو متغیری مورد نظر، قوی ترین وابستگی دنباله میان شاخص اسلامی جهانی داو جونز و شاخص-های سهام اسلامی انگلستان و ایالات متحده رخ می دهد. مقایسه پارامترهای کاپیولا دنباله از کلایتون و گامبل ۱۸۰ درجه ناشی می شود و کلایتون ۱۸۰ درجه نشان می دهد که شاخص های سهام اسلامی ایالات متحده و انگلستان وابستگی دنباله مثبت نامتقارن قوی تری را در شاخص اسلامی جهان دی جی به تصویر می کشد…