دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی بعد از فاجعه – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

ما تمایل به جستجوی موردی درباره سیل ۲۰۱۶ لوئیزیانا و طوفان سندی ۲۰۱۲ را مقایسه کردیم. در زمان این دو فاجعه، بازی های المپیک تابستانی و انتخابات ریاست جمهوری نیز وجود داشت، اما روند آن به طور قابل توجهی متفاوت بود. با وجود اینکه سیل سال ۲۰۱۶ لوییزیانا به عنوان بدترین فاجعه پس از طوفان سندی ثبت شده بود، اما توجه مردم به این فاجعه کمتر از توجه آن ها به بازی های المپیک تابستانی و انتخابات ریاست جمهوری بود.