دانلود ترجمه مقاله بررسی عددی و بهینه‌سازی سلول‌های سوخت میکروسیالی تغذیه بخار با مصرف سوخت زیاد – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

سلول سوخت میکروسیالی تغذیه بخار(VF-MFC) مزایای مختلفی دربرابر سلول سوخت میکروسیالی تغذیه مایع معمولی دارد، مانند مدیریت سیالی ساده‌تر، مصرف سوخت بیشتر، غیرحساس بودن به آهنگ جریان و مانند آن. برای درک بهتر مکانیسم نهفته در ارجحیت آن و برای بهینه‌سازی بیشتر عملکرد آن یک مدل عددی همدما 3D در این کار مطرح شده است. نتایج محاسباتی با داده‌های قبلی و تجربی کنونی به خوبی سازگاری دارند، و اعتبار مدل کنونی برای شبیه‌سازی VF-MFC را فرآهم می‌کنند.