پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان (فضلی؛1372)

7,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:1

سوالات:28

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:5

 

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+