دانلود ترجمه مقاله مرور اصولی و متا-آنالیز مطالعات ذهنی و عینی – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

این اولین متا-تجزیه و تحلیل مطالعات خواب ذهنی و عینی در بزرگسالان مبتلا به ADHD است. در حالی که در مقایسه با اعضای بدون ADHD گروه کنترل، بزرگسالان مبتلا به ADHD، تفاوت‌های معناداری را در اکثر پارامترهای ذهنی حفظ شده در متا-تجزیه و تحلیل ما نشان دادند، آن‌ها تنها در دو پارامتر آتیگرافی (تاخیر شروع خواب و اثربخشی خواب) و در هیچ معیار پلیسومنوگرافی متفاوت از گروه کنترل بودند. نتایج ما سازگار با یافته‌های متا-تحلیلی قبلی در کودکان/بزرگسالان هستند.