دانلود ترجمه مقاله بینش و مشکلات مدیریت دانش استراتژیک – الزویر ۲۰۱۷

12,000 تومان

ما معتقدیم که سه مورد اطلاعاتی و دو مورد کاستی در ارتباط با SKM برای مسئولان اجرایی مفید است تا بتوانند انعکاس و آمادگی بهتر برای تثبیت ظرفیت نوآوری و افزایش بازده در سازمان داشته باشند.مباحث مفهومی بر اساس تحلیل مثال های خاص از دلیل نیاز سازمان ها به تاکید بر تعادل بین تودین و شخصی سازی مدیریت راهبردی دانش مطرح شده اند.

همچنین بیان می کنیم که اقدامات SKM که متمرکز بر تدوین یا شخصی سازی است بر خلاف وجود اقدامات فراوان مدیریتی می توانند منجر به کاستی هایی شود.همچنین ما براین باور هستیم که نظریات مطرح شده باید برای مدیران مسئول انجام فعالیت ،راهبرد و نقسیم بندی های IT در سازمان در نظر گرفته شوند تا تا مشخص شود که ایا موتور دانش سازمان به آرامی حرکت می کند یا اینکه این چنین نیست ،در حالی که انرژی سازمان مستقیما برای ارائه نتایج منسجم و بلند مدت در نظر گرفته می شود.