دانلود ترجمه مقاله طراحی و توسعه محصول پایدار: بررسی ابزارها، برنامه ها و چشم اندازهای پژوهشی – الزویر ۲۰۱۸

26,000 تومان

پایداری و یا توسعه پایدار این روزها به یک حوزه مهم تحقیق تبدیل شده است (ژن و همکاران، 2015). چالش فعلی توسعه در یک مسیر پایدار، مربوط به همه بخش های جامعه است، از جمله مهندسی و تولید (رزن و کیوشوی، 2012). محصولات تولیدی بر سه بعد پایداری تأثیر می گذارد؛ اقتصاد، محیط زیست و جامعه در طول کل چرخه حیات آنها؛ استخراج مواد، تولید، حمل و نقل، استفاده و دفع مواد (Tarne et al.، 2017). مشخص شد که…