دانلود ترجمه مقاله درون یک برنامه ی استراتژیک برای یک تیم رهبری ارشد ناکارآمد – الزویر ۲۰۱۸

10,000 تومان

تیم رهبری ارشد در این بیمارستان عمومی جنوب شرقی شامل موارد زیر بود: مدیر ارشد اجرایی (CEO)، مدیر ارشد عملیاتی (COO)، مدیر ارشد مالی (CFO)، مدیر ارشد پرستاری (CNO)، یک رزیدنت سرپرستی، مدیر کیفیت (QD)، رئیس مدیریت ریسک، مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار، و مدیر منابع انسانی. بنابراین، این تیم از اعضای مختلف با پیشینه­ها، رشته­ ها، و سطوح آموزشی متفاوت تشکیل شده است.