دانلود ترجمه مقاله کارآیی هیئت مدیره و هزینه های حسابرسی شرکت ها – امرالد ۲۰۱۸

20,000 تومان

هدف اصلی و اولیه ی افزایش کدها و قوانین، ارتقا و افزایش اعضای هیئت مدیره ی مستقل در شرکت و اثربخشی کمیته های حسابرسی است. بدین معنی که داشتن هیئت مدیره ی مستقل و کمیته های حسابرسی، حاکمیت مناسب و اطمینان بیشتر صورت های مالی را تسهیل می کند. نظریه ی نمایندگی بیان می کند که در جست و جو برای گزارش دهی مالی مطمئن جهت افزایش نظارت، هیئت مدیره ی شرکت خواستار کیفیت بالای حسابرسی است که منجر به ساعات کاری بیشتر و هزینه های حسابرسی بالاتر می شود. علاوه براین، توصیه در مورد انتخاب حسابرسان بیرونی و مرور و بازبینی حیطه ی حسابرسی، یافته های حسابرسی و نکات مدیریت از جمله مسئولیت های اصلی کمیته ی حسابرسی است.