دانلود ترجمه مقاله درک تمایلات تحقیقات بازاریابی و مسیرهای آینده آن – امرالد ۲۰۱۸

19,000 تومان

مطالعه حاضر داده ها را از ده مجلۀ برتر رشتۀ بازاریابی جمع آوری و بررسی کرد. همۀ ۹۱۹۰ مقاله و ۵۶۲۳۲۲ استناد، برای تشخیص مؤلفان برتر، بیشترین مقالات استنادی همراه با اسم مؤلف، بیشترین کشور ناشر، دانشگاه ها، پرکاربردترین کلیدواژه ها و سال دارای بیشترین انتشار تحلیل شدند. این تلاش برای برجسته کردن و تشخیص اهمیت شرکت‌کنندگان در ده مجلۀ برتر بود. این تحلیل در شناخت تبلیغات، قیمت گذاری، تئوری بازی، خدمات مشتری، رفتار مشتری و غیره در حوزه های پژوهشی مهم رشتۀ بازاریابی به ما کمک می کند. درعین‌حال، پایداری، پایداری، بازاریابی متحرک، گرایش بازاریابی و غیره کمتر از حد انتظار هستند.