دانلود ترجمه مقاله تأثیر قدرت مدیر ارشد مالی روی مدیریت درآمد واقعی – اسپرینگر ۲۰۱۸

23,000 تومان

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر «قدرت» مشترک CEO/CFO روی فرایند گزارش مالی است. برای انجام این کار، شواهدی را در مورد ارتباط بین قدرت اجرایی (هر دوی CEO و CFO)، و ۱) مدیریت سود اقلام تعهدی، ۲) مدیریت سود واقعی، و ۳) تحقق یا عدم تحقق پیش‌بینی‌های سود تحلیلگران فراهم می‌کنیم. علاوه‌براین، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا قدرت CFO (CEO)، تاثیر CEOهای (CFOهای) قدرتمند روی مدیریت سود را کاهش می‌دهد.