دانلود ترجمه مقاله تعامل سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارآیی در سازمان ها

32,000 تومان

فیکر سوسبیلیر استادیار مدیریت اداره امور دانشگاه آستین کور در ترکیه است. او مدرک و دکترای خود را از دانشگاه Kahramanmaras Sutcu Imam، ترکیه دریافت کرد. تحقیقات کنونی او بر رفتار سازمانی و نوآوری تمرکز دارد. کار او در نشریات – علوم اجتماعی و رفتاری، تحقیق در زمینه کسب و کار و همچنین در مجلات علمی متعددی در ترکیه منتشر شده است.