دانلود ترجمه مقاله تحریک خلاقیت سازمانی با بداهه‌گویی تئاتری

20,000 تومان

گرچه خلاقیت سازمانی به طور فزاینده یک محرک مهم عملکرد شده است، در مورد اینکه چگونه می تواند ایجاد و تحریک شود، دانش کمی وجود دارد. ادبیات موجود اکثراً بر فنون ارتقای ایجاد ایده در موقعیت‌های خاص حل مسئله تمرکز کرده‌اند. با این حال، تحقیقات کمی در مورد چگونگی بهبود خلاقیت به عنوان ویژگی که در عملیات روزمره سازمان نفوذ می‌کند وجود دارند.