عنوان فارسی:دانلود ترجمه مقاله وسایل های نقلیه الکتریکی برای بهبود انعطاف پذیری سیستم های توزیع

22,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله وسایل های نقلیه الکتریکی برای بهبود انعطاف پذیری سیستم های توزیع – الزویر ۲۰۱۸:این تحقیق در مورد ارتقاء انعطاف پذیری مصرف کنندگان محلی از طریق استفاده از وسیله های نقلیه الکتریکی (EV) است که آن را بررسی میکند. این اه حل بویژه برای زمانی است که دسترسی به سیستم های توزیع وجود نداشته است. یک مثال برای این وضعیت، عواقب پس از طوفان زمانی در زیر ساخت های شبکه ای موجود است که ممکن است به طور کامل یا جزئی از کار افتاده باشد. در این مقاله توجه ویژه ای به وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی شده است