دانلود ترجمه مقاله نقش هیئت مدیره و کمیته‌ حسابرسی در مدیریت ریسک در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۸

22,000 تومان

در این مقاله، ما بررسی تأثیر نظارت کمیته هیئت‌مدیره و حسابرسی بر مقابله با ریسک شرکتی بر اساس نمونه‌ای بزرگ از ۵۰۰ شرکت S & P از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ را انجام دادیم. نتایج تجربی به ما امکان می‌دهد تا نتیجه‌های زیر را به دست آوریم. اولاً ما متوجه می‌شویم که هیئت‌مدیره، به‌ویژه کمیته حسابرسی، نقش مهمی در نظارت بر تصمیم‌های مقابله با ریسک شرکت ایفا می‌کند. ویژگی‌های هیئت‌مدیره، ازجمله اندازه هیئت‌مدیره، تعداد اعضای کمیته حسابرسی، تعداد جلسات کمیته حسابرسی، درصد کارشناسان مالی در کمیته حسابرسی و تعداد مدیران مستقل، تأثیر معنادار و مثبتی بر روی تصمیم پوشش ریسک شرکت دارند.