دانلود ترجمه مقاله آیا سازمان شما به ایجاد پیوسته ارزش اجتماعی کمک می کند؟ – الزویر ۲۰۱۷

18,000 تومان

درحالیکه کارآفرینی شرکت به عنوان یکی از مولفه هایی شناخته می شود که شرکت بر مبنای آن رقابت پویای محیطی را از طریق جهت گیری کارآفرینانه داخلی تسهیل می کند تحقیقاتی به منظور بررسی استراتژی های کارآفرینانه شرکت برای ایجاد ارزش اجتماعی ، بدست اوردن و یا از دست دادن هر ابزار مناسب برای کسب یک ویژگی منحصر به فرد انجام شده اند. ما یک ابزار جدید را در زمینه اندازه گیری پیش شرط های سازمانی در زمینه کارآفرینی شرکت به منظور ایجاد ارزش اجتماعی تحت عنوان مقیاس کارآفرینی شرکت اجتماعی (SCES) توسعه دادیم.

از آنجا که تلاش های پایداری در زمینه ایجاد ارزش اجتماعی و مالی بر مبنای تمایل اعضا به انجام فعالیت های نوآورانه بر مبنای درک مثبت شان از پیش نیاز های ضروری سازمانی در زمینه کارآفرینی شرکت اجتماعی انجام گرفته است مقیاس جدید ما نیز فرصتی را به منظور اندازه گیری این ادراکات فراهم می کند. با استفاده از مقیاس جدید ، مدیران می توانند تجزیه و تحلیل کنند که آیا درک محیطی کارمندان به رفتار های کارآفرینانه آنها در شرکت اجتماعی کمک می کند.