دانلود مقاله ترجمه شده گارانتی پایداری گذرا برای میکروشبکه ادهاک – IEEE 2018

17,000 تومان

طرح پیشنهادی و مسیر آینده در این مقاله، ما یک مرز پایینی روی ظرفیت خازنی بار در نظر گرفتیم. با در نظر گرفتن این مرز پایینی، پایداری شبکه بدون تعیین کردن توپولوژی شبکه تثبیت می شود. مرز تعیین شده ارائه کننده یک پایه نظری برای ریزشبکه های ادهاک است. این ریزشبکه دارای منبع مدولار و واحدهای باری است. فرایند توسعه برای این ریزشبکه ها به صورت زیر است.