دانلود ترجمه مقاله دیدگاه نسلی درباره رفتار مصرف کننده: بازار گردشگری برون مرزی بالقوه چین – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

گردشگران برون مرزی چینی نقش مهمی در توسعه و رونق و شکوفایی جهانی ایفا می کنند. در سال 2015، آن ها 128 میلیون سفر داشته و 292 بیلیون دلار آمریکا در صنعت گردشگری بین المللی هزینه کردند بنابراین در 23.2% از رشد صنعت گردشگری جهانی نقش داشته اند. رئیس جمهور شی جین پینگ نیز پیش بینی کرد که سفر خارجی از چین در بین سال های 2014و 2018 به بیش از 0.5 بیلیون می رسد.