دانلود ترجمه مقاله مطالعه تجربی درباره شناخت پیشینه های تعهد سازمانی در زمینه سازمانهای موقت – الزویر ۲۰۱۷

19,000 تومان

این مطالعه، نه تنها یافته‌های قابل توجهی را در رابطه با سابقه‌های OC کارمندان در زمینه TOs، بلکه همچنین چند فرصت پژوهشی آینده را نیز فراهم می‌کند. اولا، با توجه به طرح مقطعی مطالعه، ما قادر به نشان دادن نحوه تغییر اثرات مورد بررسی در طول زمان نیستیم. در عوض، با انتخاب طرح پژوهشی طولی، این مطالعه به طور موثری حل شده است. دوما، تمرکز ما تنها روی بررسی فاکتورهای سازمانی و شغلی بود.