دانلود ترجمه مقاله تحقیقات تجربی و تجزیه و تحلیل المان محدود بر روی رفتار لرزه ای – الزویر ۲۰۱۸

21,000 تومان

در این پژوهش، اثربخشی ستون‌های کامپوزیتی بتن فولادی آسیب‌دیده‌ی لرزه‌ای که با CFRP تقویت شده‌اند، جهت بهبود عملکرد لرزه‌ای ستون‌های کامپوزیتی بتن فولادی مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج تحقیق، نتایج کلی زیر می‌تواند حاصل شود: (۱) تقویت کردن ستون‌ کامپوزیتی بتن فولادی آسیب‌دیده‌ی لرزه‌ای با ورق‌های CFRP می‌تواند سبب بهبود شکل‌پذیری آنها شود. سطح آسیب لرزه‌ای بر روی رفتار ستون‌های تقویت‌شده یک تأثیر قابل‌توجه دارد، تقویت کردن نمونه‌ی آزمایشی با سطح بزرگتر آسیب لرزه‌ای نسبت به سطح کوچکتر آسیب لرزه‌ای دارای اثرات شکل‌پذیری بهتری می‌باشد.