دانلود ترجمه مقاله تعریف جدید و بررسی تاریخچه برند لوکس – الزویر ۲۰۱۹

21,000 تومان

این پیشینه نشان می دهد که بازاریابی برندهای لوکس با محصولات دیگر فرق دارد، درحالی که سوالات بیشتری را مطرح می کند. تحقیقات آینده باید به بررسی تئوری های مختلف در زمینه کالای لوکس ادامه دهند. نظریه هایی که غالبا برای توضیح انگیزه ها کابرد کالاهای لوکس استفاده شده اند بر اساس وضعیت، ارزش ها و مقایسه ی اجتماعی، هستند اما نظریه های دیگر در رشته های مختلف باید مورد آزمایش قرار گیرد. علاوه بر این، انگیزه های متفاوت برای مصرف کالای لوکس بین مقوله های محصول و خدمات، بر اساس جنسیت و فرهنگ، نیازمند مطالعه بیشتر است.