دانلود ترجمه مقاله اثر قابلیت های بازاریابی صادراتی بر کارایی صادرات – الزویر ۲۰۱۹

21,000 تومان

اگرچه این مطالعه دانش مربوط به بازاریابی صادراتی در زمینه های کسب و کار- به کسب و کار را گسترش می دهد ، نتایج باید به دلایل مختلف به صورت آزمایشی در نظر گرفته شوند. اولا، ممکن است استدلال شود که اگرچه صادرات محبوب ترین شیوه بین المللی در بین مشاغل کوچک در اقتصادهای در حال توسعه است ، مشاغل کوچک که از سایر روشهای عملکرد بین المللی استفاده می کنند