دانلود ترجمه مقاله مدیریت عمومی جدید و افزایش حسابرسی عملکرد بخش عمومی – امرالد ۲۰۱۹

25,000 تومان

 شواهدی از پرونده استرالیا:سن متوسط” NPM به نظر می رسد که پیچیده و متناقض باشد، که با طبقات و ترکیب های سیاسی و مقدماتی به جای روندهای تعریف شده ی آشکار و برنامه ها مشخص شده است. با این حال، PA در بسیاری از حوزه های قضایی در استرالیا برای اینکه به خوبی مستقر شود، توسعه داده شده است (Barret، ۲۰۱۱؛ Guthrie و Parker، ۱۹۹۹). در حالی که نویسندگان به طور کلی، این توسعه در PA را به تمرکز ….