بایگانی برچسب: ادبیات بازاریابی حسی

سه ویژگی یک ویترین خوب برای رقابت در بازارهای بین المللی

  نوشته:امیرعباس زینت بخش چند سال پیش در یک گفتگویی که با یک استاد موفق [...]

بازاریابی پارتیزانی و انواع آن

بازاریابی پارتیزانی بازاریابی پارتیزانی یا چریکی یک روش نامنظم و نامتعارف در انجام فعالیت های [...]

مبانی نظری و پیشینه تحقیقات بازاریابی(فصل دوم پایان نامه_ادبیات نظری)

مبانی نظری و پیشینه تحقیقات بازاریابی(فصل دوم پایان نامه_ادبیات نظری) مبانی نظری و پیشینه تحقیقات [...]

ادبیات نظری بازاریابی ویروسی

ادبیات نظری بازاریابی ویروسی ادبیات نظری بازاریابی ویروسی: یکی از موثرترین روش های بازاریابی مستقیم [...]

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز ادبیات نظری استراتژی بازاریابی سبز:امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان [...]

ادبیات نظری بازاریابی حسی

ادبیات نظری بازاریابی حسی ادبیات نظری بازاریابی حسی:امروزه مدیریت بازاریابی از مفاهیم تولید، فروش، بازاریابی، [...]