بایگانی برچسب: استراتژی ارزیابی سازمانی

اهداف استراتژیک در تجارت الکترونیک

اهداف استراتژیک در تجارت الکترونیک:موج تجارت الکترونیک تقریبا همه شرکتها را در تمامی اقتصادها تحت [...]

مبانی نظری منابع نامشهود سازمانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری منابع نامشهود سازمانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری):در عصر اقتصاد مبتنی بر داشن فعالیت [...]

پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی ویلیام(2006)

پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی ویلیام(2006) پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی توسط ویلیام و همکاران [...]

پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی  بوی(2001)

پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی  بوی(2001) پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی توسط بووی و همکاران در سال [...]