بایگانی برچسب: استراتژی فناوری اطلاعات

پرسشنامه قابلیت های فناوری اطلاعات

پرسشنامه فناوری اطلاعات : تأثیر فناوری اطلاعات (IT) بر سازمان ها، جامعه و افراد عمیق [...]

پرسشنامه فناوری اطلاعات سیمون و همکاران(2003)

پرسشنامه فناوری اطلاعات سیمون و همکاران(2003) : سه جزء اصلی فناوری اطلاعات (IT) شامل سخت [...]

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های بازاریابی لیوریک و همکاران(1997)

پرسشنامه فناوری اطلاعات در فعالیت‌های بازاریابی لیوریک و همکاران(1997) :  اینجا مروری دقیق و کامل [...]

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات آدامز و سندلر (2005)

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات آدامز و سندلر (2005) : استفاده از فناوری اطلاعات (IT) [...]

پرسشنامه چالش های استفاده از فناوری اطلاعات(مقیمی؛1390)

پرسشنامه فناوری اطلاعات(مقیمی؛1390): فناوری اطلاعات (IT) شیوه عملکرد، ارتباط و نوآوری سازمان ها را در [...]

پرسشنامه آزمون فناوری تان و همکاران(2010)

پرسشنامه آزمون فناوری تان و همکاران(2010) : قطعا! هنگامی که صحبت از یک \”آزمون فناوری\” [...]

دانلود ترجمه مقاله استفاده از سرویس‌های وب برای دسترسی دادهاز راه دور و برنامه‌های توزیع‌یافته – الزویر 2017

دانلود ترجمه مقاله استفاده از سرویس‌های وب برای دسترسی دادهاز راه دور و برنامه‌های توزیع‌یافته [...]