پرسشنامه استاندارد استقرار مدیریت دانش

پرسشنامه استاندارد استقرار مدیریت دانش

پرسشنامه استاندارد استقرار مدیریت دانش

پرسشنامه استاندارد استقرار مدیریت دانش توسط محقق ساخته شده در سال 1395 ساخته شده است ودارای 20 سوال در 4 بعد(خلق دانش،ذخیره دانش، نشر دانش،به کارگیری دانش) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 7565/0 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت دانش مجموعه اي از فرایندهایی است که پدیدآوري، اشاعه وبکارگیري دانش نهان و عیان در یک سازمان را در بر می گیرد. دانش عیان، دانشی است که در قالب اسناد،پایگاه ها، صفحات وب و مانند آنها ثبت یا منتشر شده است و دانش نهان دانشی است که افراد در طول فعالیتهاي تخصصی خود آموخته و به دست آورده ولی در جایی ثبت یا منتشر نکرده اند و فقط در ذهن آنها وجود دارد.

مديريت دانش ، يك ديدگاه برنامه ريزي شده وساختارمندبراي ايجاد، به اشتراك گذاري ، ذخيره وبه كارگيري دانش به عنوان يك دارايي سازماني براي ارتقاي توانمندي ، سرعت واثربخشي سازمان درارائه محصولات يا خدمات براي مشتريان مي باشد.

مدیریت دانش را مقداري کاربردي تر مورد توجه قرار داده و براي مدیران دانش، نقش فعالی را در نظر گرفته است. وي مدیریت دانش را فراهم آوري دانش مورد نیاز در مکان و زمان مورد نیازبراي شخص نیازمند به آن تعریف می کند. او همچنین معتقد است که بهترین چیز داشتن دانش در مورد موضوعی خاص نیست، بلکه دانستن مکان و طرز دسترسی به دانش مذکور می باشد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  مدیریت دانش نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 20گویه ای پرسشنامة مدیریت دانش می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
خلق دانش 1 تا 5
ذخیره دانش 6 تا 10
نشر دانش 11 تا 15
به کارگیری دانش 16 تا 20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *