دانلود ترجمه مقاله تامین مالی از طریق استقراض، پایندگی و رشد شرکت های نوپا – الزویر ۲۰۱۷

23,000 تومان

ما در این مطالعه، از داده‌های نظرسنجی شرکت کافمن برای ارائه شواهد جدیدی از اهمیت تأمین مالی بدهی شرکتهای کارآفرینی استارت آپ که هیچ سابقه‌ای از عملکرد و فعالیت‌های آن‌ها در دسترس نمی‌باشد استفاده می‌کنیم؛ و مشاهده می‌کنیم که شرکتهایی که به اعتبار بانکی به نام شرکت (اعتبار تجاری بانکی) در ابتدای کار خود دست می‌یابند از نظر رشد درآمد و بقای شرکت نسبت به شرکتهای دیگر عملکرد بهتری دارند. ما سه توصیف دیگر را برای این نتایج عملکرد برتر ارائه می‌دهیم: خودگزینی توسط شرکتهای رده بالا برای درخواست اعتبار تجاری بانکی برای نشان دادن کیفیت شرکت و برداشتن اولین قدم در ثبت سوابق و ایجاد اعتبار، انتخاب شرکتهای رده بالا توسط وام دهندگان بانکی، و /یا نظارت توسط وام دهندگان.