پرسشنامه استاندارد شخصیت خودشیفته آمز(2006)

پرسشنامه استاندارد شخصیت خودشیفته آمز(۲۰۰۶)

پرسشنامه استاندارد شخصیت خودشیفته آمز(2006)

پرسشنامه استاندارد شخصیت خودشیفته آمز(2006):این پرسشنامه دارای 16 جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته است. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است که متشکل از جفت گویه هایی است که پاسخ دهنده باید یکی از آنها را انتخاب نماید. از آن جا که خودشیفتگی رویکردی تک بعدی دارد و استفاده از پرسش نامه های طولانی کاربرد بالینی و پژوهشی مناسبی ندارند، لذا معرفی پرسش نامه های کوتاه الزامی به نظر می رسد. پرسش نامه شخصیت خودشیفته ابزار خودسنجی کوتاهی برای سنجش ویژگی های خودشیفتگی در گروه های غیربالینی می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

خودشیفتگی که یکی از مفاهیم قدیمی در روان شناسی به ویژه مکتب روان تحلیل گری است امروزه هم به عنوان نوعی اختلال در سطح بالینی و هم به عنوان صفت شخصیتی در سطح غیربالینی موضوع مورد تحقیق در ادبیات پژوهشی است .خودشیفتگی سبکی از شخصیت است که با ویژگی هایی هم چون خودبزرگ بینی، تخیلات افراطی در مورد قدرت، زیبایی و موفقیت، حساسیت زیاد نسبت به انتقاد و احساس بی نظیر بودن مشخص می شود.خودشیفتگی با پیامدهای مثبت و منفی همراه است و برخی از پیامدهای مثبت آن شامل کاهش افسردگی، برون گرایی، خوشایندی اولیه و عملکرد بهتر در جمع می باشد. از سوی دیگر عطش توجه اطمینان افراطی به خود و فقدان همدلی برخی از پیامدهای منفی خودشیفتگی را تشکیل می دهند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  شخصیت خودشیفته نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 16گویه ای پرسشنامة شخصیت خودشیفته می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

تک مولفه ای می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *