دانلود ترجمه مقاله مسیریابی خطوط پایدار در شبکه های حسگر بیسیم برای برنامه های اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

21,000 تومان

از آنجایی که گره ها در شبکه های حسگر از رسانه ارتباطی و فرستنده و گیرنده رادیویی بیسیم برای ارسال و دریافت بسته ها استفاده می کنند، این امر مشروط به تداخل در سناریوهای برنامه اینترنت اشیاء با ترافیک بالا می باشد. این امر بدان معناست که طرح هی پروتکل باید کیفیت لینک و تداخل احتمالی و سطح نویز را قبل از انتخاب یک گره هاپ بعدی برای برقراری ارتباط در نظر بگیرند. بنابراین از فاکتور SINR در فرآیند انتخاب گزینه های مسیریابی در پروتکل مسیریابی پیشنهادی انرژی کارآمد استفاده می شود. الگوریتم برای کار در محیط های با ترافیک سنگین، و تداخل بالا بر روی لینک بین گره ها طراحی شده است.