پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات پارسورامان و همکاران(1985)

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات پارسورامان و همکاران(1985)

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات پارسورامان و همکاران(1985)

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات توسط پارسورامان و همکاران در سال 2001 طراحی شد و دارای 11 سوال در 4 بعد می باشد.

در طول سالهای اخیر مطالعات مربوط به کیفیت خدمات علاقه بسیاری را در بین محققان بازاریابی خدمات به خود جلب کرده است. کیفیت خدمات برتر یک شرکت را قادر می سازد تا خود را از دیگر رقبا ممتاز سازد و در مقایسه با آنها یک سری مزایای رقابتی بدست آورد. افزایش کیفیت خدمات موجب می شود که رضایت مشتریان افزایش یابد و همچنین موجب افزایش توجه مشتریان، تبلیغات شفاهی مثبت، کاهش ترک خدمت کارکنان و بهبود عملکرد مالی شرکت شود (Ladhari, 2009).

در محیط های رقابتی مشتریان فقط به علت خوب و مناسب بودن یک خدمت آن را خریداری نمی کنند. آنها خدمت را خریداری می کنند چراکه خدمت و کیفیت مربوط به آن، با توجه به حق انتخاب آنها، بهترین ارزش ادراک خدمت شده را به آنها پیشنهاد کرده است(Groth & Dye, 1999). به طور کلی کیفیت خدمات عبارت است از قضاوت درک شده در نتیجه فرایند ارزیابی، که مشتریان انتظارات خود را با درک خود از خدمت دریافت شده مقایسه می کنند (Wong, 2004). بنابراین ساختار کیفیت خدمات موضوع بسیار مهمی برای محققان بازاریابی محسوب می شود.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پاراسورامان و همکارانش کیفیت خدمات را این گونه تعریف کرده اند: اختلاف بین انتظارات مشتریان از خدمات و ادراک آنها از عملکرد خدمات که تعریفی مقبول همگان می باشد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  کیفیت خدمات نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 11گویه ای پرسشنامة کیفیت خدمات می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
قابلیت اعتماد سوال 1
پاسخگویی سوال 2
اعتماد و اطمینان 3 تا 6
همدلی 7 تا 11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *