پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا کاستگلیون(2002)

پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا کاستگلیون(2002)

پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا کاستگلیون(2002)

پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا کاستگلیون دارای 39 سوال طراحی شده است و دارای 3 بعد می باشد.

تحول سازمانی نوعی استراتژی بهسازی سازمان است که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶ مطرح شد. اساس آن بر بینش ها و آگاهی های حاصله از پویایی های گروهی و نظریه و عملی مرتبط با تغییر برنامه ریزی شده، استوار است. حوزه تحول سازمان در راه تکاملی خود به چارچوبی منسجم از نظریه ها و کاربردها رسیده است که می تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل کند.

تحول سازمانی از سازمانها و همچنین افرادی که درون سازمانها هستند و چگونگی کارکرد آنها بحث می کند. همین طور در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای که منجر به ترغیب افراد، گروهها و سازمانها به کارکرد بهتر می شود، سخن به میان می آورد.

تغییر برنامه ریزی شده مستلزم آگاهی های کلی، کار و فعالیت سخت و مجدانه در طی زمان، دارا بودن رویکردی اصولی و هدف مدار و دانشی معتبر و نافذ در مورد پویایی های سازمانی و چگونگی تغییر آنهاست. دانش معتبر و صحیح از علوم رفتاری نظیر روانشناسی، روانشناسی اجتماعی،جامعه شناسی، انسان شناسی، نظریه سیستمها، رفتار سازمانی، نظریه سازمان، عمل مدیریت به دست می آید.

پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا کاستگلیون(2002)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت تحول گرا: فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه ها برای ایجاد تغییر ناپیوسته در موقعیت فعلی و کارکردهای سازمان  به عنوان یک کل است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  مدیریت تحول گرا نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 39 گویه ای پرسشنامة مدیریت تحول گرا می­دهند .

پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا کاستگلیون(2002)

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
مدیریت کاریزماتیک 1 تا 9
انگیزش فردی 10 تا 19
ملاحظه فردی 20 تا 29
ویژگی های مدیریت تحولگرا 30 تا 39

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *