پرسشنامه استاندارد بازخورد ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان کارثی(۲۰۰۷)

پرسشنامه استاندارد بازخورد۳۶۰ درجه

پرسشنامه استاندارد بازخورد ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان کارثی(۲۰۰۷)

پرسشنامه استاندارد بازخورد ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان توسط کارثی  و همکاران در سال ۲۰۰۷ طراحی شد . دارای ۱۹ سوال می باشد.

بازخورد ۳۶۰ درجه یک روش مناسبی در زمینه توسعه کیفیت رهبری و مدیریت توسعه است. این فرایند سیکل کاملی است که خلاصه بازخوردی از همه افراد از جمله سرپرستان، زیردستان و همکاران در مورد حنبه های مختلف سبک رهبری و مدیریت و عملکردشان ارائه می کند. برخی از سازمان ها بازخورد را برای یک بخش از سازمان و به صورت سیستماتیک انجام می دهند. بازخورد به افراد کمک می کند تا ادراک خود را در مورد محیط کاریشان، با ادراک ارزیابی کنندگان مهم مقایسه کنند.

ارکان بازخورد ۳۶۰ درجه لپسینگر و لوسیا ، بیان می کنند که فرایند بازخورد ۳۶۰ درجه، جمع ادراکات مرتبط با رفتار یک فرد است. بنابراین، برنامه بازخورد ۳۶۰ درجه درصدد است تا توجه افراد را به رفتار خود در محیط کاری و نحوه ای جلب کند که بر سایر اعضای سازمان که با آنها کار می کنند، تآثیر می گذارند.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

بازخورد ۳۶۰درجه یک روش مناسب در زمینه توسعه کیفیت رهبری و مدیریت توسعه است. این فرایند، سیکل کاملی است که خلاصه بازخوردی از همه افراد (سرپرستان، زیردستان و همکاران) در مورد جنبه‌های مختلف سبک رهبری و مدیریت و عملکردشان ارائه می کند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۹ گویه ای پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان کارثی(۲۰۰۷)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *