پرسشنامه استاندارد کیفیت تصمیم گیری مدیران پوپو ویچ، کوئل هو و جاکلیچ (2009)

پرسشنامه استاندارد کیفیت تصمیم گیری مدیران پوپو ویچ، کوئل هو و جاکلیچ (2009)

پرسشنامه استاندارد کیفیت تصمیم گیری مدیران توسط پوپو ویچ، کوئل هو و جاکلیچ در سال 2009 ساخته شد .پرسشنامه دارای 3 سوال در 1 بعد می باشد.و هدف ان ارزیابی کیفیت تصمیم گیری مدیران می باشد.طیف لیکرت به دست امده 756/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تصميم گيري، پايه و اساس تمام وظايفي است که مدير در سازمان انجام مي دهد.

برخي از صاحب نظران، کيفيت مديريت را تابع کيفيت تصميم گيري دانسته و معتقدند که تصميم گيري به تنهايي مهم ترين وظيفه مدير است؛زيرا کيفيت تصميم گيري طرح و برنامه ها، اثر بخشي و کارآمدي استراتژي ها و کيفيت نتايجي که از اعمال آن ها به دست مي آيد، همه تابع کيفيت تصميماتي است که مدير اتخاذ مي کند.

تصميم گيري، در هماهنگ کردن فعاليت هاي سازمان در جهت اهداف آن نيز نقش مهمي دارد. بنابراين، مديران معمولا تصميم گيري را وظيفه اصلي خود به شمار مي آورند؛ زيرا براي آن ها بديهي است که براي پيشبرد اهداف سازمان بايستي در پي اين باشند که چه راهي را برگزينند، چه کاري را انجام دهند، چه کسي را مأمور و مسئول چه کاري کنند، و کارها چگونه، در کجا و در چه زماني انجام شوند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه :

در این پژوهش منظور کیفیت تصمیم گیری مدیران نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 3گویه ای پرسشنامة کیفیت تصمیم گیری مدیران می­دهند .

پرسشنامه استاندارد کیفیت تصمیم گیری مدیران پوپو ویچ، کوئل هو و جاکلیچ (2009)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *