پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی کرون(2007)

پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی کرون(2007)

پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی توسط کرون و همکاران در سال 2007 ساخته شد و دارای 25 سوال در 4 بعد می باشد.

براى تعريف هوش چند نوع برخورد به اين مفهوم در پیش رو داريم. دو برخورد متداول‏تر، رهيافت روان‏سنجى  رهيافت پردازش اطلاعات  و رهيافت رشد است. شيوۀ برخورد اول را فرانسيس گالتون انگليسى و ديدگاه رشد را ژان پياژه سويسى بنياد نهاد.

فرانسيس گالتون انگليسى در كتاب خود، نبوغ ارثى (1869) اين نظر را مطرح كرد كه تواناييهاى ذهنى انسان قابل اندازه‏گيرى است. بر اساس اين نظريه، بينه و سيمون آزمونى براى اندازه‏گيرى هوش طرّاحى كردند. آزمون آنها بر تعريف زير استوار است:

در مفهوم هوش، استعداد فكرىِ بنيادينى وجود دارد. اين استعداد فكرى، توان داورى است و مى‏توان آن را ‘حس خوب‏`، ‘حس عملى‏`، ‘قريحه‏` و ‘استعداد فكرىِ فرد براى تطبيق با محيط` ناميد. بنابراين، خوب داورى‏كردن، خوب درك‏كردن و خوب استدلال‏كردن فعاليتهاى اساسى هوش‏اند (باچدا، 2007).

از جمله تعاریف متداولی برای هوش عبارتند از:

هوش عبارت است از توانايى يادگيرى.

هوش عبارت است از توانايى فرد در تطبيق با محيط خود.

هوش عبارت است ازتوانايىِ تفكر انتزاعى (بلنخورن و همکاران، 2007).

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

هوش عاطفي، بنا به تعريف، عبارت است از: هماهنگي توانش‌هاي فردي و اجتماعي كه قابليت تشخيص احساسات و عواطف خود و ديگران را مورد توجه قرار مي دهد و نيز استفاده از اين اطلاعات براي حل تعارض، مشكلات و بهبود تعاملات با ديگران(اکگان  و همکاران، 2013).

پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی کرون(2007)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  هوش عاطفی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 25 گویه ای پرسشنامة هوش عاطفی می­دهند

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
خود آگاهی 1 تا 5
مدیریت بر عواطف 6 تا 10
همدردی 11 تا 15
مهارت اجتماعی 16 تا 20
  21 تا 25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *