موضوعات جدید پروپزال روانشناسی صنعتی

موضوعات جدید پروپزال روانشناسی صنعتی

موضوعات جدید پروپزال روانشناسی صنعتی

موضوعات جدید پروپزال روانشناسی صنعتی:ارتباط بین رضایت شغلی و تناسب شخصیت (تیپ شخصیتی)در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با سلامت روان کارکنان در یک سازمان/ شرکت منتخب
رابطه بین احساس انسجام و عملکرد شغلی با میانجی گری سلامت روان در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
الگوی ارتباط قرارداد روانی، تعهد و رضایت با انتظار از سازمان و رفتارهای غیراخلاقی در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
نقش باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه در پیوند بین فرسودگی و استرس شغلی با رفتارهای غیراخلاقی در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
بررسی نقش میانجی دلبستگی شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و تعهد کاری کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با هوش هیجانی و رفتارهای ضدتولید در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
بررسی تاثیر حمایت اجتماعی و سیاست ها و اقدامات سازمانی در موفقیت شغلی در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
بررسی و تعیین تأثیر آموزش شادمانی بر سلامت روان کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
بررسی تاثیر گذاری واسطه ای پهنای نقش در رابطه بین عملکرد مدیران در کانون ارزیابی، توانایی-های شناختی و خودپیروی در شغل با عملکرد شغلی در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
بررسی و تبیین رابطه استرس شغلی با بیگانگی شغلی و رفتارهای انحرافی بر اساس نقش تعدیل کننده اسناد شناختی به علل استرس در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
تبیین رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی ادراک شده با رفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت (مدل 5 عاملی) و فرسودگی شغلی در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
بررسی مقایسه ای رابطه بین سبک زندگی و سبک های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
بررسی رابطه بین ویژگی های رهبری معنوی و اخلاق کار در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
تبیین رابطة جوّ سازماني موجود و مطلوب با انواع تعهد سازماني و خشنودي شغلي در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
تبیین رابطه شخصيت پويا با نيات كارآفريني و موفقيت كارراهه در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
بررسی تاثیر تقاضاها و كنترل شغلي در طراحي شغل بر فشار رواني در شغل و سلامت ذهن در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شغلي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب
بررسی تاثیر تعاملی ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای تلافی جویانه در بین کارکنان یک سازمان/ شرکت منتخب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *