پرسشنامه استاندارد خود نظارتی

پرسشنامه استاندارد خود نظارتی

پرسشنامه استاندارد خود نظارتی اين پرسشنامه 15 گويه دارد و هدف آن بررسی توانایی خودنظارتی در افراد است.


تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
خودنظارتی:افرادی که توانایی خود نظارتی بالایی دارند در دانستن اینکه در شرایط خاص چه چیزی مناسب اجتماع می باشد مهارت دارند . آنها این توانایی را برای کنترل احساسات خود نشان دادند و قادرند که با استفاده موثر از این توانایی برداشت مورد نظر خود را ایجاد کنند.

بنابراین، خود مانیتورینگ نشان دهنده یک نوع مهارت اجتماعی است که روی نشان دادن رفتار اجتماعی موثر متناسب با وضعیت تمرکز می کند ، آن همچنین منعکس کننده مهارت منحصر به فرد توانایی در خواندن، تفسیر، و درک شرایط اجتماعی است. سبک خود نظارتی اجتماعی بالا روشی است که تلاش می کند تا شخصی متناسب با تمام وضعیت ها ارائه کند .

افراد با این جهت گیری، حساس و پاسخگو به نشانه فردی در وضعیت های متناسب هستند. مهارت سیاسی نسبت به خود نظارتی تفاوت هایی دارد، جایی که مهارت های سیاستی اغلب برای ایجاد تغییر در شیوه ی مورد نظر استفاده میشود ، خود نظارتی تلاش میکند تا افراد به شیوه مناسب در اجتماع رفتار کنند.


تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از خود نظارتی نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 15گویه ای پرسشنامة خود نظارتی میدهند .
مولفه های پرسشنامه :
پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

دانلود پرسشنامه خود نظارتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *