پرسشنامه استاندارد طراحی ساختار ماتریسی موروگهش(1997)

پرسشنامه استاندارد طراحی ساختار ماتریسی موروگهش(1997)

پرسشنامه استاندارد طراحی ساختار ماتریسی توسط موروگهش و همکاران در سال 1997 طراحی شده است و دارای 15 سوال در 4 وجه(سبک یکپارچگی، سبک مسلط ، سبک ملزم شده، سبک اجتناب کننده) می باشد.


تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ساختار سازمانی انواع مختلفی دارد. از یک طرف ساختار باسابقه وظیفه ای را داریم، و در کنار آن، ساختار بخشی، ساختار ماتریسی و ساختار وظیفه ای-مسطح. هر یک از این ساختارهای سازمانی، نقاط قوت و ضعف خاص خودش را دارد و چه بسا فقط برای شرکت های خاص یا در دوره خاصی از فعالیت آنها کاربرد داشته باشد.


ساختار ماتریسی یا خزانه ای
نوعی طرح ساختاری است که براساس آن متخصصان از دوائر وظیفه ای مختلف دعوت می شوند تا در یک یا چندگروه، تحت رهبری مدیران پروژه ، فعالیت مشخصی را انجام می دهند.ساختار ماتریسی ، بعد انعطاف پذیری را به صرفه جویی هایی که در اثر تخصصی شدن در بوروکراسی حاصل می شود، می افزاید.این بعد انعطاف پذیری به وسیله استفاده از گروه های چندمنظوره Cross Functional Team ایجاد می شود.


تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از طراحی ساختار ماتریسی نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 15گویه ای پرسشنامة طراحی ساختار ماتریسی میدهند .
مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه سوالات
سبک یکپارچگی 1 تا 4
سبک مسلط 5 تا 10
سبک ملزم شده 11 تا 14
سبک اجتناب کننده 15

 دانلود پرسشنامه استاندارد طراحی ساختار ماتریسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *