پرسشنامه استاندارد مدیر اثربخش ویلکینس(2001)

پرسشنامه استاندارد مدیر اثربخش ویلکینس(2001)

پرسشنامه استاندارد مدیر اثربخش ویلکینس(2001)

پرسشنامه استاندراد مدیر اثربخش در سال 2001 طراحی شد و دارای16 سوال  و 8 بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت” به عنوان یک پدیده اجتماعی ضروری، در عصر کنونی چنان سیطره خود را بر عرصه های مختلف زندگی مردم تثبیت کرده که کمتر پدیده ای با چنین شتابی گسترش یافته است. “مدیریت” نه تنها در نظام مدرن و متمدن کنونی و در نتیجه تامین نیازهای بنیادین جوامع از لحاظ اقتصادی نهفته است، بلکه نشان دهنده ریشه های اعتقادی جوامع متعدد و نهایتاً مؤید نظریه امکان نظارت بر زندگی و معیشت انسان از طریق سازماندهی سیستماتیک منابع انسانی و اقتصادی است که عوامل انسانی ‌و اقتصادی را برای بهبود زندگی فردی و ‌اجتماعی متشکل می سازد.

به عقیده برخی از محققان حل تعارض، به انواع راهبرد های مدیریت تعارض اطلاق می شود که شخص تمایل دارد در وضعیت تعارضی از آن استفاده کند(حقیقی و همکاران،1391).

نوآوری فرآیند پیاده سازی ایده های نو برای خلق ارزش در یک سازمان تعریف می شود. در واقع نوآوری به معنی ایجاد یک محصول یا خدمت جدید، سیستم یا فرآیند جدید و یا بهبود و ارتقای محصول، خدمت و یا سیستم موجود می باشد. به عبارتی دیگر، نوآوری می تواند به معنی متوقف کردن یک خدمت، سیستم و یا فراِیند ناکارا یا قدیمی باشد.

در تعریفی دیگر، واژه نوآوری را می توان به عنوان فعالیتی اثربخش تر و یا به عنوان نتیجه ای جدید که در بازار یا جامعه پدیدار می شود، تعریف کرد. نوآوری به اختراع مربوط می شود ولی دقیقا خود اختراع نیست. نوآوری اغلب از طریق فرآیند مهندسی ظاهر می شود. مخالف واژه نوآوری نیز، نو زدایی یا ایده بری است.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
نقش نوآور 1 تا 2
نقش کارگزار 3 تا4
نقش هدایت کننده 5 تا 6
نقش تولید کننده 7 تا 8
نقش هماهنگ کننده 9 تا 10
نقش نظارت کننده 11 تا 12
نقش تسهیل کننده 13 تا 14
نقش مربی 15 تا 16

دانلود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *